Informace o nás

Společnost byla založena společníky, kteří více než dvě desítky let sbírali zkušenosti v provozních činnostech dodavatelských a investorských organizací, při bytové, občanské a průmyslové výstavbě v oblasti podkrušnohorských pánevních okresů. Mezi takové stavby patřily bytové domy, administrativní objekty, průmyslové haly a dílny, sportovní stadiony, lázně, koupaliště a podobně.

 

Získané zkušenosti umožňovaly založit společnost, která již téměř dvacet let provádí komplexní zajištění výstavby "na klíč" od záměru až po kolaudaci. Nabízíme zpracování podnikatelských záměrů pro výstavbu nebo rekonstrukci objektů, záměrové studie, projektovou dokumentaci, územně - správní řízení včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení, realizaci stavby, ocenění stavebních nákladů a kolaudaci stavby.

 

Při této rozsáhlé činnosti spolupracujeme s vybranými architekty a projektanty, dodavatelskými společnostmi hlavní a pomocné stavební výroby, s architekty a dodavateli interiérů. Všechny tyto naše služby nabízíme našim zákazníkům za pevné smluvené ceny.

V přiložených fotogaleriích jsou některé z námi realizovaných staveb.